INFOLINIA | 664 309 130
Baza porad

Odpowiedzi na Twoje pytania

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez

Wnosząc pozew rozwodowy, powód w pozwie powinien wskazać czy chce rozwodu bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie. Jeżeli powód wniesie pozew bez orzekania o winie, to sąd nie orzeknie o winie tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie będą co do tej kwestii zgodni.

W wyroku rozwodowym sąd, co do winy, może rozstrzygnąć następująco:

  1. rozwód bez orzekania o winie
  2. rozwód z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy
  3. rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków
  4. rozwód z orzeczeniem o winie obojga małżonków

1. Rozwód bez orzekania o winie

Najszybsza i najtańsza metoda rozwiązania małżeństwa. Wnosząc pozew o rozwód bez orzekania o winie małżonkowie mogą uniknąć wywlekania prywatnych porażek i nieporozumień na forum publicznym. Nie będzie także konieczne angażowanie w rozwód rodziny i osób postronnych, których powołanie na świadków przy rozwodzie z orzeczeniem o winie było by niezbędne. Ponadto przy rozwodzie bez orzekania o winie istnieje większe prawdopodobieństwo, że strony po rozwodzie pozostaną w przyjaznych stosunkach, co ułatwi wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Aby rozwód bez orzekania o winie odbył się szybko i sprawnie portal eRozwód.pl może wyręczyć powoda w sporządzeniu pozwu rozwodowego. Szczegóły indywidualnego pozwu rozwodowego w cenie 159 złotych.

2. Rozwód z ustaleniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy

Rozwód z ustaleniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad pożycia małżeńskiego jest w praktyce sytuacją relatywnie rzadko spotykaną. Orzeczenie takie może zapaść, gdy przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego będą okoliczności obiektywne, czyli okoliczności o charakterze niezależnym od małżonków, które jednak doprowadziły do rozpadu pożycia małżeńskiego. Okoliczności na które małżonkowie nie mają wpływu to między innymi choroba psychiczna bądź bezpłodność.

Przy rozwodzie z ustaleniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy, jak i w przypadku rozwodu bez orzekania o winie alimentów żądać mogą małżonkowie wzajemnie, w sytuacji gdy znajdują się w niedostatku. Jednak obowiązek ten jest ograniczony do okresu 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

3. Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków

W roku 2013 orzeczono w sumie 66 132 rozwodów, przy 17 407 rozwodach zapadł wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie. Najczęściej, bo aż w 11 920 przypadkach, mąż był winien rozpadowi pożycia małżeńskiego. W 2396 sprawach winna była żona, a w 3091 przypadkach sąd orzekł rozwód z winy obu stron.

Uznanie drugiego małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego na żądanie strony przeciwnej jest w praktyce dość trudne, ze względu na zasadę braku stopniowania winy w przyczynieniu się do rozpadu pożycia małżeńskiego.

Zasada ta oznacza, że przy ocenie czy małżonek jest winny czy nie sąd nie bierze pod uwagę stopnia tejże winy. W praktyce będzie to oznaczać, że jeżeli jeden z małżonków zawinił w niewielkim stopniu (np. w 5%), a drugi małżonek dopuścił się wielu i dużo cięższych przewinień i zawini w wyższym stopniu (np. w 95%) to małżonek, który zawinił jedynie w niewielkim stopniu może nie uzyskać rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony. Przykładowo jeżeli jeden z małżonków dopuści się zdrady, a drugi w odpowiedzi i aby utopić swój smutek nadużywał alkoholu, sąd może uznać, że zachowanie obydwojga małżonków było przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego.

Należy zapamiętać, że każdy stopień zawinienia istniejący po obu stronach uniemożliwia uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy strony przeciwnej. A także zastanowić się, czy w sytuacji, gdy obie strony są winne rozkładowi pożycia małżeńskiego, nie zrezygnować całkiem z orzeczenia winy i skorzystać z zalet rozwodu bez orzekania o winie.

4. Rozwód z winy obydwojga małżonków

Rozwód z orzeczeniem o winie obojga małżonków wiąże się z uzasadnieniem, że każde z małżonków przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego bez względu na stopień winy każdego z nich. Rozwód taki wiąże się najczęściej z publicznym praniem brudów i wywlekaniem przed sądem popełnionych błędów oraz przewinień, co niepotrzebnie prowadzi do sytuacji konfliktowych i utrudnia dogadanie się po rozwodzie co do podziału majątku i władzy rodzicielskiej.

W praktyce, gdy powód wniesie pozew o rozwód z wyłącznej winy strony przeciwnej czyli pozwanej, strona przeciwna w odpowiedzi na pozew wnosi o oddalenie pozwu i o orzeczenie rozwodu z winy powoda. Postępowanie takie pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy. Dlatego rozwód z wyłącznej winy drugiej strony często kończy się orzeczeniem rozwodu z winy obydwojga małżonków, w szczególności jeżeli sąd w postępowaniu małżonka domagającego się rozwodu dopatrzy się zachowań zasługujących na naganną ocenę.

Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie obydwojga małżonków, obydwoje byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy strona starająca się o alimenty znajduje się w niedostatku. Alimenty w takiej sytuacji mają służyć jedynie zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, a nie wyrównaniu poziomu życia.

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

Sprawdź jak możemy Ci pomóc