INFOLINIA | 664 309 130
Baza porad

Odpowiedzi na Twoje pytania

Odpis skrócony aktu USC

Wnosząc pozew rozwodowy do sądu powód musi załączyć do niego niezbędne odpisy akt Urzędu Stanu Cywilnego. Przy kompletowaniu załączników do pozwu rozwodowego należy wziąć pod uwagę okres oczekiwania na wydanie odpisu aktu USC, a także wymóg, że składany do sądu odpis nie może być starszy niż 3 miesiące.

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć następujące załączniki

 • odpis skrócony aktu małżeństwa – zawsze,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka - jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko.

W celu uzyskania odpisu skróconego aktu małżeństwa lub aktu urodzenia dziecka należy

 • złożyć pisemny wniosek o wydanie odpisu aktu skróconego,
 • uiścić opłatę skarbową.
Jakie załączniki należy dołączyć do pozwu rozwodowego? Do każdego pozwu rozwodowego należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, to do pozwu rozwodowego należy także dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. W celu uzyskania odpisu skróconego aktu małżeństwa lub odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka należy w jakimkolwiek Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) złożyć wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu USC i wnieść opłatę skarbową w wysokości 22 złotych. Wniosek o wydanie odpisu skróconego USC – odpisu skróconego aktu małżeństwa lub odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka – można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.

Kto może złożyć pisemny wniosek o wydanie odpisu aktu USC:

 • osoba, której ten akt dotyczy,
 • jej wstępni (rodzice, dziadek, babcia),
 • jej zstępni (dzieci, wnuki),
 • jej rodzeństwo,
 • jej małżonek,
 • przedstawiciel ustawowy.

Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienionych, jeżeli wykażą one w tym interes prawny.

Który USC jest właściwy do wydania odpisu aktu USC

Wniosek o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego należy złożyć do USC w miejscu gdzie akty zostały sporządzone (dokumenty są zawsze w miejscu rejestracji zdarzenia: urodzenia, małżeństwa, zgonu).

Od marca 2015 roku odpis skrócony aktu małżeństwa, jak i odpis skrócony aktu urodzenia dziecka uzyskać będzie można

w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego gdzie przechowywany jest dany akt.

Okres oczekiwania na wydanie odpisu skróconego aktu USC

Odpis skrócony aktu małżeństwa, jaki i aktu urodzenia dziecka zostanie wydany w przeciągu

od 1 do 7 dni.

Koszty wydania odpisu skróconego aktu USC

Opłata skarbowa od wydania 1 egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa lub odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka wynosi 22,00 złotych.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie odpisu aktu USC w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia.

Możliwość uiszczenia opłaty skarbowej

 • w kasie urzędu wydającego odpis
 • przelewem na rachunek bankowy.

W jaki sposób można złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu USC

Wniosek o wydanie odpisu aktu USC może zostać złożony:

 • osobiście,
 • przez pełnomocnika,
 • korespondencyjnie,
 • elektroniczne.

Wymagane dokumenty, które muszą zostać przedłożone wraz z wnioskiem o wydanie aktu USC różnią się i są powiązane ze sposobem złożenia wniosku.

Osobiste złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu USC

Wymagane dokumenty:

 • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport),
 • pisemny wniosek o wydanie odpisu zupełnego lub skróconego aktu stanu cywilnego.

Złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu USC przez pełnomocnika

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty pełnomocnika,
 • pełnomocnictwo, → wzór pełnomocnictwa
 • pisemny wniosek o wydanie odpisu zupełnego lub skróconego aktu stanu cywilnego.

Korespondencyjne złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu USC

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o wydanie odpisu zupełnego lub skróconego aktu stanu cywilnego złożony korespondencyjnie,
 • poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone przez notariusza.

Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu USC

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w postaci dokumentu elektronicznego o wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego,
 • złożony środkami komunikacji elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

Wniosek może być złożony za pośrednictwem ePUAP lub innej regionalnej albo lokalnej platformy.

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

Sprawdź jak możemy Ci pomóc