INFOLINIA | 664 309 130
Baza porad

Odpowiedzi na Twoje pytania

Elektroniczny pozew rozwodowy

Czy pozew rozwodowy może zostać przesłany do Sądu Okręgowego drogą elektroniczną?

W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów szczególnych umożliwiających wnoszenie online pozwu o rozwód, jednak napisanie pozwu rozwodowego można zlecić drogą elektroniczną.

W portalu eRozwód.pl można online wypełnić formularz rozwodowy i zlecić napisanie pozwu o rozwód. Po wypełnieniu formularza i opłaceniu usługi konsultant rozwodowy kontaktuje się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów rozpadu pożycia małżeńskiego. Klient otrzymuje gotowy do wniesienia do sądu pozew o rozwód na skrzynkę mailową. Pozew rozwodowy należy następnie jedynie wydrukować, podpisać i wnieść do sądu wskazanego w pozwie, a opłatę sądową uiścić na wskazane w emailu konto sądu właściwego.

Jak już powyżej wyjaśniliśmy w obecnym stanie prawnym brak jest przepisów szczególnych umożliwiających wnoszenie na elektronicznych nośnikach informatycznych bądź przesyłaniu do Sądu Okręgowego drogą e-mailową

  • pism procesowych

    jak pozew o rozwód, pozew o separację prawną, pozew o obniżenie alimentów;

  • wniosków

    jak wniosek o podział majątku, wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej;

  • innych oświadczeń składanych w toczących się postępowaniach sądowych.

Wyjątek stanowi Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

Wszelkie pisma procesowe powinny zawierać własnoręczny podpis nadawcy w związku z tym powinny zostać składane

  • za pośrednictwem placówki pocztowej lub
  • bezpośrednio w Sądzie.

Wskutek powyższej informacji pisma procesowe przesyłane droga elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.

Elektroniczne Skrzynki Podawcze [ESP], czyli dostępne publicznie środki komunikacji elektronicznej służące do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej, sądów okręgowych oraz sądów rejonowych stworzone zostały na udostępnionej przez MSWiA Platformie ePUAP (elektronicznej platformie usług administracji publicznej ). Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest jedynie dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

Sprawdź jak możemy Ci pomóc