INFOLINIA | 664 309 130
Baza porad

Odpowiedzi na Twoje pytania

Czas oczekiwania na rozwód

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przy wnoszeniu pozwu o rozwód do sądu jest pytanie: „Jak długo muszę czekać na rozwód?”

Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na powyższe zapytanie. Powód powinien wziąć pod uwagę, iż ma do czynienia z dwoma odrębnymi periodami czasu i rozróżnić dwa okresy oczekiwania.

Pierwszy okres to czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej w sądzie, czyli okres od momentu wniesienia pozwu o rozwód do dnia wyznaczenia przez sąd terminu rozprawy rozwodowej.

Drugi okres oczekiwania zaczyna się z momentem pierwszej rozprawy rozwodowej do momentu prawomocnego orzeczenia o rozwodzie. Rozwód może zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie rozwodowej, jednak uzależnione jest to od rodzaju rozwodu, czy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci i czy chcą w tym samym postępowaniu dokonać podziału majątku wspólnego.

„Jak długo muszę czekać na rozwód?”

Jak długo muszę czekać na rozwód? Jaki jest okres oczekiwania na rozwód? Od momentu wniesienia pozwu o rozwód do prawomocnego wyroku rozwodowego mija najczęściej od 2 do 3 miesięcy, jeżeli powód wniósł pozew o rozwód bez orzekania o winie. W niewielkiej ilości przypadków aż do prawomocnego rozwodu może minąć nawet dwa lata. Na co powinno się zwrócić uwagę by rozwieść się jak najszybciej – wnieść pozew o rozwód bez orzekania o winie. eRozwód.pl pomoże Ci przeprowadzić rozwód szybko i sprawnie, a także zaoszczędzić zbędne koszty.

Czas oczekiwania na rozprawę rozwodową

Czasu oczekiwania na rozprawę rozwodową nie można z góry sprecyzować. Termin rozprawy uzależniony jest od wielu okoliczności, w tym ilości spraw rozpoznawanych w sądzie, możliwości kadrowych, jak i miasta, w którym wnosimy pozew o rozwód oraz pory roku. Czas oczekiwania na rozprawę rozwodową to najczęściej kilka miesięcy, jednak w większych miastach, gdzie spraw rozwodowych jest więcej, należy się spodziewać, że czas oczekiwania może wynosić nawet około pół roku.

Co dzieje się w czasie, gdy strony czekają na wyznaczenie terminu rozprawy

 1. Wniesieniu pozwu o rozwód.
 2. Jeżeli opłata sądowa nie została uiszczona przy wniesieniu pozwu, sąd wzywa o uiszczenie opłaty. W celu nie przedłużania czasu oczekiwania na rozprawę rozwodową, opłatę
  sądową należy uiścić przed wniesieniem pozwu o rozwód do sądu, a potwierdzenie zapłaty załączyć do pozwu rozwodowego.
 3. Następnie sąd przesyła odpis pozwu o rozwód do strony pozwanej, która może pisemnie odpowiedzieć na pozew i przedstawić sądowi swoje stanowisko (tzn. czy zgadza się na rozwód, czy ma być to rozwód z winą, czy bez orzeczenia o winie, co z dziećmi i władzą rodzicielską itp.).
 4. Dopiero, gdy obie strony przedstawią swoje stanowisko w sprawie, bądź jeżeli strona pozwana w ogóle nie odpowie na pozew o rozwód, sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy.

Czas oczekiwania na prawomocny wyrok rozwodowy

Z danych statystycznych roku 2013 wynika, że od wniesienia powództwa o rozwód do prawomocnego orzeczenia najczęściej mija od 2 do 3 miesięcy (30% orzeczonych rozwodów). W 14 784 (22%) przypadkach małżonkowie musieli czekać od 7 do 11 miesięcy. Przy 9 854 rozwodach sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa już po upływie jednego miesiąca od wniesienia powództwa. Okres oczekiwania na prawomocny wyrok rozwodowy wynosił rok przy 6 648 wniesionych pozwów, a w 1 665 przypadkach dwa lub więcej lat.

Czas oczekiwania na prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo zależy od wielu czynników, przede wszystkim jednak od tego, czy strony będą chciały orzekania o winie. Przedstawione powyższej liczby obejmują wszystkie sprawy rozwodowe, bez orzeczenia o winie i z orzeczeniem.

Jaki jest czas oczekiwania na rozwód? Jak długo trzeba czekać na rozwód? Czas oczekiwania uzależniony jest od rodzaju rozwodu. Przy rozwodzie bez orzekania o winie prawomocne orzeczenie rozwodu zapada najczęściej, bo aż w 34%, już po upływie 2 do 3 miesięcy od wniesienia pozwu o rozwód bez orzeczenia o winie. Wnosząc pozew o rozwód z orzeczeniem o winie strony powinny liczyć się z tym, że okres oczekiwania na rozwód znacznie się wydłuży. Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie okres oczekiwania na prawomocny wyrok rozwodowy od momentu wniesienia pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie wynosił średnio od 7 do 11 miesięcy.

Jeżeli strony zgodnie żądają rozwodu bez orzekania o winie, to wyrok może zapaść dość szybko – już na pierwszej, bądź drugiej rozprawie rozwodowej. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie trudniej jest cokolwiek przewidzieć. Dlatego średni okres oczekiwania na wyrok rozwodowy przy rozwodzie bez orzekania o winie jest znacznie krótszy, niż przy rozwodzie z orzeczeniem o winie.

Jeżeli strony wniosły pozew rozwodowy bez orzeczenia o winie prawomocny wyrok rozwodowy zapadł najczęściej (34% rozwodów) w przeciągu 2 do 3 miesięcy od wniesienia pozwu. W roku 2013 wniesiono w sumie 48 725 razy o rozwód bez orzeczenia o winie. W 16 730 przypadkach prawomocne orzeczenie rozwodu zapadło po upływie dwóch do trzech miesięcy.

Jeżeli jednak strony wniosły pozew o rozwód z orzeczeniem o winie musiały najczęściej (31% rozwodów) czekać od 7 do 11 miesięcy na rozwiązanie małżeństwa - nastąpiło to w 5 436 przypadkach. W roku 2013 w sumie w 17 407 przypadkach strony wniosły o rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie.

Co dzieje się od momentu stawienia się na pierwszej rozprawie

1. Kiedy rozwód może zostać orzeczony na pierwszej rozprawie?

Jeżeli małżonkowie

 • są zgodni co do rozwiązania małżeństwa;
 • nie wnoszą o orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego;
 • nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci;
 • nie chcą w tym samym postępowaniu dokonywać podziału majątku wspólnego;
 • a pozew rozwodowy został poprawnie napisany, postępowanie przed sądem może zakończyć się orzeczeniem rozwodu już na pierwszej rozprawie.

2. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego

Jeżeli strony są zgodne co do wyroku rozwodowego, to od ogłoszenia wyroku do jego uprawomocnienia się musi minąć 21 dni. Jeżeli jeden z małżonków chce mieć odpis wyroku rozwodowego, to powinien złożyć wniosek do sądu o przesłanie dokumentu. Sąd nic nie przesyła do stron bez wniosku.
(Wyjątek: orzeczenie z zasądzonymi alimentami i klauzulą wykonalności.)

3. Apelacja

Jeżeli jedna ze stron jest nie zgadza się z treścią wyroku

 • to w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku powinna złożyć wniosek o uzasadnienie,
 • a następnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania uzasadnienia – może złożyć apelację.

Jeżeli sąd rozpatrujący apelację nie uchyli wyroku to

 • wydaje orzeczenie, które jest od razu prawomocne po ogłoszeniu.
 • W sprawach rozwodowych skarga kasacyjna nie przysługuje.

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

Sprawdź jak możemy Ci pomóc